Åpner dørene – utenom kirketiden

Moss menighet ønsker at Moss kirke skal være en åpen folkekirke; et godt sted å komme innom og glemme hverdagens mas og jag for en stund.

– Egentlig synes jeg kirkene våre alltid burde holde åpent, slik tradisjonen er nede på kontinentet, mener daglig leder Tor Sørby i Moss menighet. – Som så mange andre, går jeg ofte innom kirkene der når jeg er på reise i Europa. For å finne ro, hente meg inn, oppleve stillheten og freden fra det hektiske gatelivet utenfor, og kanskje tenne et lys.

Han synes det er synd at bare noen få domkirker og kirker i de større byene våre har kapasitet til å ha åpent utenom gudstjenester og konserter.
– Kirken skal jo være tilgjengelig for folk flest, og dette gjelder ikke minst Moss kirke som er et av byens tydeligste signalbygg og ligger flott plassert midt i sentrum. Nå som det nye Kirketorget er blitt en magnet på mossingene, føler vi at tiden er inne for å holde åpen kirke på dagtid noen dager i uka.

Vellykket sommereksperiment

At det finnes behov for åpen kirke i Moss, kom tydelig frem da Tor & co. rigget kirken til en performance de arrangerte i forbindelse med Momentum.
– Som et eksperiment åpnet vi dørene mot Kirketorget og satte opp skilt som opplyste om at kirken var åpen, forteller han. – Det fungerte meget bra; mange kom innom. Enkelte var bare nysgjerrige og ville kikke litt rundt, andre satte seg ned og snakket lavmælt sammen, men det var også dem som kom inn for å tenne lys. Jeg observerte en familie som gikk frem til alteret, knelte ned og ba. Flere av de besøkende kom fra andre kulturer; folk som kanskje er vant til at kirkene er oftere åpne.

Vi trenger flere «kirkeåpnere»

I første omgang er målet å ha kirken åpen på søndager etter gudstjenesten og noen utvalgte dager utenom, også. Vi kommer til å teste ut litt fremover for å se hvordan dette fungerer og utvikler seg.
– Vi har hatt Sagene kirke i Oslo som modell, opplyser Tor. – Der har de holdt åpen kirke fire dager i uka gjennom mange år. For å kunne tilby dette, har de engasjert rundt 25 frivillige som bytter på å være vakter. Moss kirke bør ha omtrent samme antall «kirkeåpnere» for å kunne holde åpent som planlagt. Til nå nærmer vi oss 15 som har meldt sin interesse.

Fredfullt fristed

– Vil det da være noen form for arrangement inne i kirken?
– Det avhenger selvsagt av hvor mange og hvilke dager vi kan holde kirken åpen, svarer Tor. – Men vi ser på muligheter for å flytte babysangen dit, holde flere lunsjkonserter og ha tidebønner, altså korte liturgiske andakter. Det viktigste er likevel at kirken er åpen og tilgjengelig; at den oppleves som et fredfullt fristed midt i hverdagens mas og jag.

Kunst og kultur har sin naturlige plass i kirken

– Dere er allerede kjent for deres utradisjonelle arrangementer i Moss kirke, ikke minst utstillingen av Marian Heyerdahls «Terracottakvinner». Hvorfor gjør dere dette?
– Vi anser kunst og kultur som en viktig del av tankene med folkekirken, forklarer Tor. – Kirken er og skal være en viktig kulturarena. Kirken driver ikke med kultur, den er kultur. Husk at opp gjennom historien har de aller fleste kunstformer vært tilknyttet kirken; både innen bildekunst, musikk og litteratur. Mye av vår sivilisasjons kunst- og kulturhistorie er bygget på impulser fra kirken.
– Derfor mener jeg at mye av dagens kunst og kultur hører hjemme i vår folkekirke Og at det skapende mennesket har, – like mye som det sårbare mennesket – sin naturlige plass her i kirken, fastslår han.

Fortjent Mossianapris

Denne innstillingen er nok en vesentlig grunn til at Tor ble tildelt årets Mossianapris nå i sommer. – Gjennom sitt arbeid har Tor Sørby revitalisert Moss kirkes plass i byen, og etablert Moss menighet som en sentral kulturaktør i Moss og regionen, sa juryleder Pål Enghaug ved overrekkelsen av prisen.

– For å bruke idrettsspråket: Hva følte du da?
– Det var mektig å motta en slik flott pris, som vi primært fikk for arbeidet vi har utført og for det vi på forskjellige måter har bidratt med for Moss, smiler Tor. – Jeg er veldig glad for at vi nå som kirke fremstår som en viktig kulturaktør og kulturinstitusjon. Da tenker jeg ikke bare på konserter, foredrag og terrakottafigurer, men på alt det vi driver med og de verdiene vi formidler. Og i den sammenhengen håper jeg at også åpen kirke vil bli et viktig bidrag i dette arbeidet.