Historisk arkitektur på verket

Vi som utbyggere bør kjenne historien og ta hensyn til den i planlegging og utbygging.

Verket er gammel historisk grunn. Moss Jernverk var den største arbeidsplassen i Moss i lang tid. Fra 1758 til 1873 hadde Verket egen skole, og det var gratis bolig for alle arbeidere. De eldste boligene stammer antagelig fra tiden omkring 1750. Det bodde 340 personer i Verket i 1825. Fabrikken ble senere en papirfabrikk – M.Peterson & Søn AS – som var i drift helt til 2012. Boligene på Verket er bevart og restaurert.

-Det er nettopp historien som ligger i arkitekturen til arbeiderboligene i Verksgata vi ønsket å ta videre i boligprosjektet Damvokteren, sier daglig leder i Mosseregionens Eiendomsutvikling AS – MEU- , Yngvar Sommerstad, og peker mot den rødmalte bebyggelsen som reiser seg på Verket.

Det skjer mye bygningsarbeid i Moss for tiden. Fabrikken på Verket, som for ti år siden var èn av hjørnesteinsbedriftene i Moss, er på vei til å bli èn av byens mest moderne og populære bydeler.
Etter at fabrikken ble nedlagt, ble det laget 3 reguleringsplaner for området. Den første gjelder Verksgata med arbeiderboligene, den neste Sponvika/Elvebredden og den siste, etter at fabrikken ble nedlagt, den gamle industritomten til Peterson. Høegh Eiendom er her utbygger. MEU bygger ut deler av Verket kalt Damvokteren og videre oppover i Sponvika/Elvebredden.

Grønn lunge i sentrum

De første 16 boenhetene som MEU bygget på Damvokteren ble solgt i rekordfart i 2016. Tretten enheter ble solgt i løpet av én time på første salgsdag. Snart er det oppstart på neste byggetrinn, hvor minst to nye rekker med småhusbebyggelse skal bygges i skogholtet ovenfor de gamle arbeiderboligene i Verksgata. I alt er det planlagt 40 leiligheter i ulik størrelse på Damvokteren. Målet er at både Damvokteren og Elvebredden, det nye boligprosjektet som har oppstart denne høsten, skal stå ferdig til byjubileet i 2020.
-Dette er en grønn lunge i sentrum, idyllisk plassert ved Vansjø og bare et steinkast fra sjøen. Det er kort vei til både Nesparken og sentrum, og på sikt kommer det egen gangvei over Mosseelven, forklarer Sommerstad.

Historisk arkitektur

Det er arkitektene i Arkitekturverket som har utformet boligprosjektet, hvor bevaring av arbeidergatas historie står sentralt. Boligene er utformet med forskyvninger som tilpasser seg stedets historiske karakter i skala og materialitet.

Det er veldig viktig for oss at det moderne snakker sammen med de gamle arbeiderboligene, understreker Sommerstad.