Møllebyen Moss

Nå er det Moss sentrums tur!

Fauna Eiendom ser store muligheter og utfordringer med utviklingen av Moss sentrum. Nå satser de sterkt i Møllebyen, hvor de er opptatt av å skape ny bydelsidentitet til dette området.

– Vi er en eiendomsutvikler som satser på ­sentrumsprosjekter som har særpreg. Og da gjerne på steder hvor det finnes viktige kultur­minneverdier, sier daglig leder Rasmus Os i
Fauna Eiendom AS, som også står som eier av dette eiendomsselskapet sammen med Ole Melhus, Kristian Eriksen og Bernt Godiksen. I tillegg til å utvikle industrieiendommer langs E6 her på Østlandet, har dette selskapet nå langsiktige planer for byutviklingen i Moss.

– Hvorfor er det så interessant for dere å satse her i Moss?
– Først og fremst fordi vi har blitt veldig glade i denne byen, og føler at Moss har blitt vår hjemby, svarer Os. – I tillegg synes vi byen har en spennende egenart og et urbant potensiale som få andre byer i Østlandsregionen har. Vi tror også at vi at vi kan bidra til positiv forandring.

Møllebyen skal bli en ledestjerne innen norsk byutvikling

– Her i Moss er Møllebyen vårt hovedsatsningsområde, forteller Os. – Vi ønsker å bidra til gjenoppbyggingen av denne viktige delen av Moss sentrum, som strekker seg fra Øvre Torg og ned til Mølla. Og vi kommer til å være tilstede her i lang tid fremover. I Møllebyen eier vi totalt 18 eiendommer som utgjør et sammenhengende byområde på over 30 mål. Område har et stort potensiale, men også et betydelig behov for reparasjoner og investeringer.

Sterk forankring i byens historie

Fauna Eiendom har en forsiktig og skrittvis tilnærming til miljøene de utvikler, og de deler gjerne sine planer og meninger med offentligheten.
– Vår visjon og vårt mål er å gjøre den historiske Møllebyen i Moss til en ledestjerne innen norsk byutvikling, sier Os.
– Vi ønsker at dette skal bli en komplett, bærekraftig og sterk sentrumsbydel der folk i tillegg til å bo og jobbe, skal ha gode opplevelser. Vi vil at denne utviklingen skal skje med sterk forankring i byens historie, hvor ivaretakelse og gjenbruk av kulturminner vil ha høyeste prioritet.

– Mange vil mene at Møllebyen utgjør byens historiske hjerte, og mange av bygningene vi eier her forteller viktige historier om byen, både industrielt, sosialt og kulturelt, fortsetter han. – Dette kunne jeg snakket veldig lenge om, men foreløpig kan jeg nøye meg med å si at vi for tiden setter i stand både Bankbygget ved Vincent Buddes Plass og Kong Carl nederst i Møllebyen, til glede for byen. Dette er store og kompliserte løft, men vi er vårt ansvar bevisst slik at også fremtidige generasjoner kan glede seg over disse ­historiske praktbyggene.

Mye skal skje i Moss sentrum
– Når det gjelder den videre utviklingen av Moss sentrum, er det et sterkt uttalt mål at vi skal styrke bykjernen. Dette vil skje gjennom å skape spennende tilbud både for mossingene og tilreisende, påpeker Os.
– Sammen skal vi bidra til at det oppstår attraktive miljøer for kulturprodusenter og for næringsdrivende. Og vi skal også sørge for gode boliger.
– Nå står Moss sentrum foran store kvalitetsløft, fastslår han, og begynner å regne opp: – Når det gjelder offentlig infrastruktur, så har vi dette som nå skjer med jernbanen og planene som det jobbes med for riksvei 19. Vi får snart den nye broen som binder sentrum og Verket sammen. Så kommer alle de spennende prosjektene for utvikling av sentrum: videreutviklingen av Verket og planene for Dronningenkvartalet, Sterudkvartalet og alle prosjektene våre i Møllebyen.

Berømmer lokale initiativ

– Mossingene kan også glede seg over at stadig flere nye opplevelser er på trappene i byen. Det foregår utrolig mye spennende i byens mange kulturhus, på festivaler, samtidig som vi får stadig flere flotte restauranter og interessante butikker i Moss sentrum, sier Os. – Vi er spesielt opptatte av å ta vare på de genuine, lokale initiativene. Se for eksempel på musikk- og kunstmiljøet i Møllebyen, Ekeby Gårdsbryggeri, det nye Kunsterverkstedet i Bryggeribakgården og gjenbruksbutikken Karusell i Gudes gate 1.

Planer om viktige miljøtiltak

– Myndighetene i Moss planlegger også en rekke bærekraftige miljøtiltak:
Vi skal få nye og bedre parker, biltrafikken i sentrum skal reduseres, myke trafikanter skal bli mer prioritert flere steder, for eksempel på Øvre Torg og vi vil få flere sykkelveier. Alt dette vil føre til et lavere CO2-avtrykk fra byen og oss som bor og jobber her.

Vi må alle spille på lag

Os fremholder at en viktig forutsetning for å lykkes med planene om utviklingen av Moss sentrum, er at grunneierne og offentlige myndigheter evner å spille bedre på lag.
– Men det tror jeg vi skal få til, smiler han. – Her i Moss har vi kvalitetsbevisste og investeringsvillige grunneiere på den ene siden, og et samlet politisk miljø som ønsker å styrke og prioritere Moss sentrum på den andre. Dermed ligger forholdene svært godt til rette for at vi skal lykkes. Men da kreves det at disse to aktørene samarbeider for å få revidert eksisterende sentrumsplan og at det blir gitt rammebetingelser som er i samsvar med bærekraftsutfordringene byen nå står foran. Det kreves også enighet om hvordan vi skal få til en mer forutsigbar og friksjonsfri plan- og byggesaksbehandling. I dag er det altfor tungt å jobbe med gode by- og kulturminnevernstiltak i sentrum. Og endelig må samarbeidsforumene med de offentlige og private styrkes.

– Det er mange byggeprosjekter som nå er i full gang i Moss sentrum, sier Os. – Vi har det nye hotellet på Verket, det nye NAV Moss, Café Nobel som akkurat har åpnet, Kong Carl og Tapperiet. Det jobbes også med prosjekter i Gågata, på Øvre Torg og på Vincent Buddes Plass, med Piasenteret med den gamle terminalen til Posten, og med S2-kvartalet, som er mer kjent som Gudeskvartalet.

Tominuttersbyen

– Når det gjelder Møllebyen, skal denne være en by der du har alt du trenger her i livet innenfor to minutters gange. Det er også vårt mål at denne tominuttersbyen skal ta vår tids miljøutfordringer på alvor. Hvor Heilmannparken utgjør dens grønne lunge og Mosseelva dens blå hjerte. Vi gir også Møllebyen en helt ny identitet. Men alt dette kan du lese mer om på vår nye nettside på mollebyenmoss.no, opplyser Rasmus Os.