Advokatfirmaet
Hulaas AS slår seg sammen
med revisjonsselskap

Det har skjedd en betydelig utvikling i Advokatfirmaet Hulaas AS de senere årene, både innen tjenesteleveranser og antall ansatte. Nå spisser de fagkompetansen ytterligere ved å formalisere et samarbeid med HCA Revisjon og Rådgivning AS.

Da Kristian Voie Danielsen begynte i Advokatfirmaet Hulaas AS her i Moss, var de tre advokater og alle var i familie. Siden har kravene til advokatvirksomheter økt. Fagfeltene er blitt mer spesialiserte, det stilles større krav til den enkelte advokat og bransjen er mer teknologidrevet.
– Vi skal fortsette å være en fullverdig leverandør for næringslivet i mosseregionen. Når vi er flere, kan saken løses av den som kan mest om det aktuelle fagfeltet, selv om klienten fortsatt kan forholde seg til oss personlig. Sammen med HCA kan vi gi en totalleveranse som er veldig mye bedre, men som ikke blir mer kostbar av den grunn. Det er en stor fordel for små- og mellomstore bedrifter. For skal du for eksempel selge en virksomhet til 5 millioner, kan du ikke ha en million i transaksjonskostnader.

Å være tett integrerte, gjør at vi kan holde kostnader rundt tvister, transaksjoner og rådgivning mye lavere. Vi trenger ikke å ringe en ekstern revisor, vi kan heller rusle bort og spørre om hjelp til å beregne dette, forklarer partner Kristian Voie Danielsen på spørsmålet om hvorfor de nå skal bytte navn og formaliserer et samarbeid med HCA.
– At vi vokser og blir flere gjør også at vi kan møte behovene til dem som tidligere har måttet kjøpe tjenester av de store revisjonsfirmaene, selv om vi fortsatt skal være personlige og lokale, tilføyer partner og advokat Anders Christensen, som har ekspertise innen økonomi- og skatterett, arv og skifte.

Felles klienter, fagfelt og kontorer
Samarbeidet mellom de to selskapene startet allerede for mer enn tjue år siden.
– Vi hadde HCA som revisor da vi etablerte noen selskaper i forbindelse med studiene. Da vi var ferdig utdannet og begynte å jobbe som advokater, startet vi med å hjelpe deres klienter – og motsatt. Vi jobber jo mye med skatterett og det gjør revisorene også. Så vi har mange typer felles klienter, forteller
Anders Christensen.

Helt siden 2013 har Advokatfirmaet Hulaas AS og HCA Revisjon og Rådgivning AS hatt lokaler i nærheten av hverandre.
– Vi har adskilte nabolokaler i Handelsbygningen i Oslo og her i Fehuset i Moss. Vi trives godt sammen og har kjent hverandre lenge. Dette gjør oss veldig trygge på å formalisere et større kollegialt fellesskap. Vi ser jo at dette her fungerer, at kundene er fornøyde og at det faglige utbyttet er stort, sier Anders.

Felles rådgivningsselskap
I fjor høst stiftet Advokatfirmaet Hulaas AS og HCA Revisjon og Rådgivning AS et felles selskap som heter Varder rådgivning. Dette selskapet er bindeleddet mellom advokatene og revisorene. – Revisorer er gjerne veldig opptatt med revisjon. Så det å ha tilgang til rådgivningstjenester der og da når noe skjer, var litt av det sentrale for oss advokater. Vi bruker mye rådgivning i forhold til konkursbo. Da bruker vi Varder rådgivning til å gå gjennom mer kompliserte transaksjoner og regnskap som må kontrolleres, forklarer Kristian Voie Danielsen.

Byttet navn til Varder
Nå har de tatt de enda et skritt videre ved at både advokatene og revisjonsselskapet tar Varder som sitt nye fellesnavn.
– Vi har byttet navn til Advokatfirmaet Varder AS. HCA heter nå Revisjonsselskapet Varder AS. Bortsett fra det, vil ikke klientene merke annet enn at de kanskje får enda mer kompetanse å spille på, smiler Anders.
– Det er viktig å få med at vi fortsatt vil være et fullverdig advokatfirma, slik vi har vært i mange år. Vi skal fortsatt holde på med arv, skifte og testamenter, arbeidsrett, fast eiendom, grensetvister og mangelsaker på ordinære boligkjøp. Vi skal ikke bli et revisjonsadvokatfirma, bare tilby enda bredere kompetanse til næringsdrivende og forretningsklienter, understreker han.

Selv om de vokser, er det ikke slik at alt kommer til å flytte innover mot Oslo, lover de to advokatene.
– Lokasjonen vår blir som før og menneskene er de samme.
Vi er ett advokatkontor, som har kontorer i både Moss og Oslo. Klientene våre i Moss vil oppleve oss akkurat som før, bare at vi utvikler noen av tjeneste våre videre, avslutter Anders Christensen.