Lars Steinerskolen

Opptatt av noe? Har du en interesse? Da kan du bruke den i skolearbeidet her hos oss.

Har du en interesse, får du lov til å bruke den i skolearbeidet. For når du får jobbe med noe som interesserer deg, blir du god og det smitter over på flere fag.

Studiespesialisering på en annen måte
Moss videregående steinerskole gir deg
generell studiekompetanse. Det betyr at du kan søke høyere utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregårnde skoler.

Du får del i et inkluderende og sosialt miljø, med årlige turer og ekskursjoner. I en skole uten eksamener er det ditt arbeid underveis som teller, og du velger ditt eget
for­dypningsfag i en årsoppgave.
På starten og slutten av hvert skoleår drar
vi på overnattingsturer som blir planlagt i
samarbeid med elevene. I tillegg organiserer vi ofte dagsturer, blant annet til teaterforestillinger, kunstutstillinger, museer, arkitekturvandringer eller ut i naturen. Den lengste turen foregår i vg3. Da drar avslutningsklassen på en lengre reise, ofte utenlands. Det har for eksempel vært turer til Tanzania, Nord-Italia, Cuba og Egypt.

Kan dette være noe for deg?
Les mer på moss.steinerskolen.no/videregaende