Stupetårnet Moss

Byliv Moss jobber for å styrke sentrum og styrke bylivet

Byliv Moss er et partnerskap mellom kommunen og private aktører, som arbeider for å gjøre byens sentrum mer attraktivt, både for innbyggere og tilreisende. I løpet av de fire årene Byliv har eksistert, har de fått gjennomført en rekke tiltak som har bidratt til et aktivt byliv.

Det er grenser for hva Moss kommune alene kan få til av sunn og god byutvikling gjennom sin planlegging og sine vedtak, innrømmer Terje Pettersen. Han er rådgiver for by- og næringsutvikling Moss kommune, og koordinator for Mosseregionens interkommunale politiske råd. – Så vi forstod at dersom vi skulle få til et mer attraktivt bysentrum, måtte vi ha de private interessentene i byen
med på laget.

Samarbeider om utviklingen av Moss sentrum

Som en følge av dette ble Byliv Moss opprettet i 2017 som et partnerskap mellom kommunen – med ordføreren i spissen – og Gårdeierforeningen, Moss I Sentrum, Moss Industri og Næringsforening, Mosseregionens Næringsutvikling (MNU) og representanter fra kulturlivet og frivilligheten.
– I Byliv Moss samarbeider vi om tre viktige oppgaver, forklarer Terje. – Den første er at vi jobber for å skape et sentrum med så godt innhold at det blir et attraktivt og funksjonelt sted å være for folk. Noe av det vi vurderer i den forbindelse, er hvilken miks vi skal ha av forretninger, servicetilbud, serveringssteder, arbeidsplasser og boliger i Moss sentrum.
– Punkt to for Byliv Moss er å samarbeide om arrangementer og opplevelser som skal finne sted i sentrum, fortsetter han. – Og vår tredje oppgave er bymiljøtiltak. Dette går ut på å skape gode byrom, møteplasser, god og spennende lyssetting, og ikke minst å utvikle sjøfronten. Vi startet tidlig med planer om å skape mer liv på Bryggekanten og Fleischer Brygge. Nå er stupetårnet på Fleischer Brygge kommet på
plass, og neste sommer skal vi slippe vann inn i Fleischerparken til en
plaskedam for barna. Da skal vi også ha ferdig et nytt servicebygg med toaletter og dusjer.

Julekule og belysning

Byliv Moss er en slags katalysator for alle prosessene som pågår for å forbedre sentrum i byen.
– Da er det viktig at også glade givere, gårdeiere og frivillige bidrar. Og her er Kristin Utakleiv i Moss I Sentrum et fantastisk oppkomme av entusiasme, fremholder Terje. – Hun er meget flink til å overtale folk. Akkurat nå er
hun i full gang med å samle inn penger til julekula som skal pynte opp sentrum til jul.

Terje forteller at mye av det private engasjementet og initiativet i sentrumsutviklingen de siste årene kom i forbindelse med byjubileet.
– Et eksempel på dette er belysningen av Mossefossen. Den var en gave fra SpareBank1 Østfold Akershus, sier han. – Lyssettingen av en by som vår er viktig, både når det gjelder lys i gatene og dette med å lyssette bygninger. Her har vi i Byliv Moss engasjert Zenisk; et selskap som er prisbelønnet for lysstrategiene de har laget for en rekke byer. Nå har de også laget en lysplan for Moss sentrum, og denne bruker vi nå i oppfølgingen av belysningen i gatene våre og for lyssettingen av Møllebyen. Zenisk har også foreslått å lyssette undersiden av Rådhusbroen ved Blinken. Det ville være en fantastisk måte å få vist frem den flotte gatekunsten der nede.

Gågata skal forlenges

I Byliv Moss er de også opptatt av neste generasjons gågater.
– Tidlig på 2000-tallet ble Dronningens gate redesignet og fikk montert undervarme for å holde den isfri om vinteren. Da bidro gårdeierne med betydelige beløp, forteller Terje. – Gågata fungerer fortsatt meget bra som bygulv. Utfordringen er å fylle gågatas vegger med relevant innhold av butikker, serveringssteder, servicefunksjoner mm.

– Jeg vokste jo opp før de sosiale mediene kom, og da var det i gågata vi unge møttes. Det var der ting skjedde, smiler han. – Men i dag kommuniserer folk på helt andre måter, og handlemønstrene har også endret seg mye. I de fleste bysentra spiller varehandelen i gågatene en litt mindre rolle enn tidligere. Nå er det serveringssteder og kulturtilbudene som trekker folk dit.
– Morten Kristiansen i Maverick Concepts har ­jobbet mye med byutviklingen i Bjørvika, Majorstua og andre steder. Nå hjelper han oss med å finne ut hvilke trender som kommer nå, og hvordan dette kan knyttes til gågata som et offentlig byrom og som trekkplasteret for å trekke folk inn til Moss sentrum. Da må vi se på hvordan folk skal kunne bruke gågata i større deler av døgnet, og hvilken miks av forretninger, restauranter, kulturtilbud og små produksjonsbedrifter vi da må ha der. Et viktig bidrag i den forbindelse er at sentrums­planen for Moss slår fast at vi skal ha aktive fasader langs sentrumsaksen, det vil si fra Kanalen, gjennom gågata og bort til Møllebyen. Hele veien skal vi ha utadrettede virksomheter på gateplan, med lys i alle vinduene.

– Akkurat nå er jo dette med tildekking av vinduer kritisk siden Amfikvartalet er under ombygging. Dermed har vi fått nærmere 100 meter med tomme fasader i gågata. I samarbeid med Thongruppen gjennomfører vi nå et prosjekt med utsmykning av fasaden mot gågata. Gatekunstner Charlotte Norlund skal gjøre gågata mer fargerik. Hun gjennomførte i fjor et tilsvarende prosjekt øverst i kvartalet. Dette er gode eksempler på midlertidige tiltak i påvente av ny utbygging av kvartalet.

Sentrumsplanen står sentralt i Bylivs arbeid

Sentrumsplanen for Moss kom i 2015 og er et viktig rammeverk for utviklingen av Moss sentrum. Den beskriver hvordan den fysiske utviklingen av sentrum skal være, som for eksempel hvor høye bygningene der kan være. Den er også en strategisk plan for hva slags innhold sentrum skal fylles med.
– Vi har hatt en rekke reguleringsplaner basert på sentrumsplanen, sier Terje. – Én av dem gjaldt utbyggingen av Verket. Nå holder vi på med planer for hele Sterud-kvartalet, mens planene for ombygging av Dronningkvartalet og Amfi er allerede vedtatt. Det foregår også en veldig spennende utvikling med planlegging av Møllebyen, Gudeskvartalet og Møllergata/Kongensgate i regi av Fauna Eiendom.

Moss skal bli mer kompakt

– Byliv Moss jobber også for at vi skal få til en mer kompakt by, opplyser Terje. – En by som er mangfoldig og flerfunksjonell, og hvor Moss sentrum er det naturlige senteret både for byen, kommunen og omlandet.

Dette er forøvrig helt i tråd med de nasjonale og regionale føringene for areal og transport ellers i landet også. I dag er myndighetene opptatt av at byene skal vokse innover, i motsetning til for 30-40 år siden da byene skulle spre seg utover. Og som dermed førte til et transportmønster som gjorde nordmenn svært avhengige av privatbilen.
– Ved å gjøre Moss tettere og mer kompakt, legger vi grunnlaget for et aktivt byliv, både med hensyn til opplevelser, vekst og flere arbeidsplasser, fastslår Terje. – Markedet har tydeligvis også fått øynene opp for denne tenkningen, for i dag ser vi en helt annen investeringsvilje og større rift om eiendommene i Moss sentrum enn tidligere. For eksempel måtte Fauna Eiendom nylig gjennom en tøff budkamp om Dronningens gate 4, der Husfliden holder til, før de fikk tilslaget.

Stadig flere ser at Moss er et gunstig sted å etablere seg

– En annen viktig årsak til den økte etableringen i Moss, er utbyggingen av jernbanen og den korte reisetiden vi etter hvert vil få inn til Oslo, påpeker Terje. – For selv om det begynner å bli dyrt også her i Moss, får du fremdeles en bolig til over­kommelig pris sammenlignet med hva du må betale i Oslo.

– I den senere tid har vi også fått flere offentlige arbeidsplasser hit til Moss, mye takket være god innsats fra MNU og Yngvar Trandem. De har vært svært flinke til å komme i tidlig dialog med etater på flyttefot. Mange av organisasjonene som nå er etablert i Moss har et mye større virkeområde enn bare gamle Østfold. Så det er tydelig at NAV Viken Øst, Skatteetaten, Tolletaten og Statsforvalteren for Viken og Oslo har sett at Moss er et gunstig sted å etablere seg, ikke minst kommunikasjonsmessig.

– Nå arbeider både kommunen, MNU og Höegh svært aktivt for å få Politihøgskolen hit til Verket. Dette er et eksempel på utdannelsesinstitusjoner og kompetansebedrifter som vi gjerne ønsker velkommen til byen. Å få flere unge mennesker hit til byen er viktig. For de vil utvilsomt skape nytt liv i Moss sentrum, sier Terje Pettersen.