Å planlegge et godt liv

Har du tenkt på det? At du kan være pensjonist en hel tredjedel av livet ditt?
Vi lever lengre og blir stadig flere eldre i forhold til yrkesaktive. Det er på tide at du
og jeg begynner å planlegge litt.

Inntekter og overføringer fra staten blir mindre, også i Moss blir vi flere eldre. 

– Hvordan kan vi løse dette?

– Alle må bidra. Dessuten, å legge til rette for eldre, er å legge til rette for alle, slår rådgiver for innovasjon og organisasjonsutvikling, Heidi Bye, fast. Hun leder prosjektgruppen som sammen med innbyggere, næringsliv og frivillige i Moss, skal finne løsningene for hvordan vi kan bli et mer aldersvennlig Moss. En digital spørreundersøkelse har tidligere gått ut til alle over 18 år i Moss.

– Du må også planlegge og ta ansvar for eget liv, kommenterer Siri Hanne Grønvold Kollerøs, arbeidsgruppeleder for mat og måltider.

Aktiviteter

– Så hva bør jeg planlegge?

– Hvilke aktiviteter du ønsker å holde på med. Det er viktig å tenke gjennom hva du ønsker å fylle dagene med når du går av med pensjon, og orientere deg litt om muligheter. Ta kontakt med aktuelle lag, foreninger eller frivilligsentralene våre, sier Anne-Kirsten Upsaker, arbeidsgruppe-leder for et aldersvennlig Moss.

– Hvorfor er dette så viktig?

– Når man slutter å jobbe endres hverdagen, og du er ikke lenger en del av et arbeidsmiljø hvor oppgaver løses i fellesskap. Det er viktig å ha et nettverk, være en del av et fellesskap, og bidra hvis du har lyst til det. 

– Mange kjenner ikke til tilbudene eller treffpunkt-ene som allerede er etablert. Så før vi starter jobben med å opprette nye møteplasser, ønsker vi å gi informasjon om alt det flotte som allerede eksisterer i Moss. Vi skal utarbeide et magasin som gir informasjon om nettopp aktuelle møteplasser. Vi håper å kunne dele ut magasinet i løpet av august og september, sier Siri. 

Planlegg hvor du vil bo

– Ta deg en tur rundt i Moss. Hvor du vil og kan du bo? Og hvem vil du være sammen med? Skal du flytte, flytt til et sted du fortsatt kan bo hvis du får litt dårligere helse, for eksempel et sted med heis. Rygge Seniorbo har lagt godt til rette. De har tenkt på fellesrom og avsatt arealer til ulike aktiviteter, sier Heidi. 

– Et aldersvennlig Moss handler blant annet om tilrettelegging av utemiljø, boliger, transportordninger, møteplasser, hyggelige aktiviteter og ta i bruk all den kompetansen og ressursene som seniorer har.

Vær en ressurs

Et aldersvennlig Moss handler ikke bare å gjøre livet mer meningsfull for den enkelte, men også om å gjøre noe meningsfullt for samfunnet.

– Vi jobber også for å mobilisere omsorgsressursene. Mange eldre opplever at det ikke er bruk for dem lenger. Vi ønsker i større grad å ta i bruk eldres kompetanse og ressurser slik at de kan være en del av løsningen, sier hun.

– Er ikke dette å dytte kommunens omsorgsansvar over på innbyggerne?

– Ingen skal ta over kommunens omsorgsansvar, men vi kan alle bidra litt. Hvis alle bare tok vare på hver sin nabo, vil mye være gjort. Spør hvordan det står det til, om du skal hente inn posten, om de trenger hjelp til noe. Ta vare på menneskene du har rundt deg. Vi må nok i fremtiden regne med å ta mer ansvar for helse og bosted, sier Anne- Kirsten.

Trening og sosiale måltider

– Mange av de vi spurte sa at de gjerne ville trene målrettet for å holde seg friske lenger. Der er styrketrening det mest effektive. I kommunen har vi tilbud om frisklivssentral. Men de fleste treningssentrene her i byen kan også benyttes. Det er også fint å bruke nærmiljø og naturen. Da er det viktig at det er tilrettelagt med nok lys, at underlaget er noenlunde jevnt, at det er benker å hvile på og at det finnes toaletter, forteller Heidi.

– Et sosialt liv er også viktig og henger ofte sammen med matglede og matfelleskap. Det er ofte maten og måltidene man samles rundt. Å være uten felleskap, fører oftere til et fall i funksjonsnivå, sier Siri.

Fakta

Arbeidet med reformen Leve hele livet er i gang i Moss.
Målet er å skape nåtidens, og fremtidens aldersvennlige Moss. 

Reformen består av fem satsingsområder:

• Et aldersvennlig samfunn

• Aktivitet og fellesskap

• Mat og måltider

• Helsehjelp

• Sammenheng og overganger i tjenesten

Du kan få flere tips til hvordan du kan ta ansvar for egen alderdom på planleggelitt.no