Stupetårnet i Fleischerparken

Moss sentrum er klar til å taes i bruk igjen

Etter å ha vært gjennom en pandemi med to års nedstengning, kan mossingene igjen ta i bruk byen sin. Og mye skjer i Moss sentrum og nede langs strendene våre, i følge Terje Pettersen i Byliv Moss. Hos dem jobbes det aktivt for å gjøre Moss enda mer attraktiv og trivelig. 

Tekst: Johan B. Johnsen       Foto: Ingeborg Øien Thorsland

Det skjer mye i Moss sentrum, fastslår Terje Pettersen. Han er rådgiver for by- og næringsutvikling i Moss kommune og koordinator for Mosseregionens interkommunalt politisk råd.
– For eksempel er vi i ferd med å lande planen for hele Sterud-kvartalet. Det skjer også mye i forbindelse med utviklingen av Møllebyen, og ikke minst på Verket. Nå er også reguleringen av Amfi-kvartalet klar, så vi venter med spenning på at dette prosjektet skal etableres. 

I tillegg foregår det mange enkeltstående prosjekter i Moss sentrum. For eksempel foreligger det nå godkjente planer om nye boliger i området ved Mitt Hotell i Rådhusgata, og i kollektivgata skjer ombyggingen av Folkets Hus, hvor de nye kontorene til NAV skal komme. 

Håper å få Politihøgskolen til Verket

– Vi jobber hardt for å få offentlige arbeidsplasser inn til Moss sentrum, og i den forbindelse er ønsket om å få Politihøgskolen til Verket svært aktuell, understreker Terje. – I så fall ville de få en fantastisk beliggenhet midt i sentrum av Moss, en halvtime med tog fra Oslo, og med forsvaret og deres store øvingsområder på Rygge i umiddelbar nærhet. Alle fasilitetene de har behov for, får de hos oss i Mosseregionen.

– Det skjer en veldig positiv utvikling i Moss sentrum, fastslår Philip Dixon Sandberg (tv) og Terje Pettersen i Byliv Moss

Moss får etter hvert en unik infrastruktur

Det er tydelig at Moss får stadig større oppmerksomhet utenfra, både i forbindelse med tilflytting og etableringer.

– Mange store investorer kaster nå sine øyne på byen vår. Det er nok mye på grunn av den meget gode infrastrukturen vi får etter hvert, med utbyggingen av jernbanen og etter hvert av riksveg 19, tror Terje. – Allerede i desember, når Blixtunnelen mellom Oslo og Ski åpner, kommer reisetiden med tog inn til hovedstaden til å være ned mot 30 minutter. Og når dobbeltsporprosjektet gjennom Moss står ferdig, vil vi få vesentlig bedret kapasitet og tilbud med inntil fire tog i timen hver vei, mellom de to byene. 

Moss skal styrkes som regionsenter

I arbeidet sitt med Byliv Moss, har Terje fått med seg byplanlegger Philip Dixon Sandberg.

– Han skal rullere sentrumsplanen for Moss, og blir sentral for byutviklingen i Moss i årene fremover, sier Terje. – Moss sentrum skal styrkes som et kommersielt og kulturelt tyngdepunkt i kommunen og i regionen. Da trenger vi gode og forutsigbare planer.

– Her er den videre utviklingen av gågata viktig, påpeker Philip. – Så sammen med gårdeierforeningen har vi nå laget en prosjektrapport om hva som bør inngå i neste generasjons gågater. Der har vi, i tillegg til den delen som er satt av som gågate i dag, også tatt med kvartalet rundt Kirketorget og Kirkeparken i den enden, og Vincent Bugges plass og Øvre Torv i den andre.

– Vi har lagt vekt på hva som bør skje i en slik gate, forklarer Terje. – Philip holder også i en gatebruksplan, som tar stilling til trafikkmønsteret i sentrum. Det går jo i retning av at mer og mer av gateparkeringen forsvinner til fordel for parkeringshus. For vi er nødt til å bruke gateløpene våre til flerbruk.

Mye skjer i forbindelse med videreutviklingen av Møllebyen og Verket.

Moss sentrum har en positiv utvikling

– Vi har forsøkt å se inn i krystallkula for å forstå hva som rører seg i sentrumsutvikling generelt. Hva den indre delen av sentrum skal fylles med for å kunne styrke hele byen, sier Philip. – Blant annet konstaterte vi at det var få serveringssteder i gågata vår. Men nå er dette heldigvis i ferd med å endre seg kraftig.

– Ja, vi ser at det skjer en veldig positiv utvikling i Moss sentrum nå, istemmer Terje. – Mange hyggelige og interessante mennesker kommer til byen vår, både for å starte virksomhet og etablere seg. For eksempel har bistroen «Dekka Bord» åpnet nede i Henrich Gerners gate. Ekteparet Håvard Lunøe-Nielsen og Ida Lunøe-Haugland startet denne perlen av en restaurant på Adamstuen i Oslo, men nå har de flyttet til Moss og tatt med seg virksom-heten sin hit til byen.

– Så har vi Elvira og Emil Nicholaysen som har startet lydstudio ved siden av House of Foundation, tilføyer Philip. – Og nå flytter også «Lyse netter» fra Alby og inn til sentrum. Denne populære musikkfestivalen vil foregå i Møllebyen 10. og 11. juni. Så mye dras nå tilbake til sentrum, og alt dette støtter og bygger opp om hverandre. 

Bryggepromenaden og Fleischerparken styrker Moss som fjordby

– Da bryggepromenaden og Fleischerparken i sin tid ble bygget, var det ment å være til offentlig bruk for byens befolkning, forteller Terje. – Derfor jobber vi i Byliv Moss med en revitalisering av disse byrommene. Jeg vil fremheve at dette skjer i nær dialog med beboerne i området. Her skal det være godt å bo og godt å være!

Opprustningen av bryggepromenaden langs Mossesundet er nå gjennomført, med beplantning, belysning og nye benker.

Arbeidet i Fleischerparken med plaskedam for barna, badehus og nytt servicebygg med toaletter og dusjer er blitt noe forsinket, mye på grunn av pandemien.

– Sluttresultatet her vil bli utrolig fint, lover Terje. – Men frem til alt her blir ferdigstilt får vi glede oss over at stupetårnet er åpnet igjen etter avsluttet sikringsarbeid.

Store planer for sjøfronten

– Vi er også i ferd med å få et meget fint og urbant sjøfrontuttrykk på Verket med utvikling at Rabben som ny folkepark i spleiselag mellom Moss kommune og Höegh, og nå jobbes det også med planer om å utvikle området ved Moss Verft og den tidligere Persil-fabrikken på andre siden av kanalen, opplyser Terje. – Sentrumsplanen tar også høyde for at vi skal ha en sammenhengende struktur langs dagens jernbanespor når den nye jernbanetraseen er kommet vel på plass. Dette skal fortsette gjennom Verket og videre nordover. 

Mossingene er nå i full gang med å ta i bruk byen sin igjen, etter pandemien og nedstengningen i forbindelse med den.

Mossingene er i ferd med å oppdage byen sin igjen

– Etter pandemien og to års nedstengning, merker vi nå at mossingene igjen tar i bruk byen sin, og deltar på aktiviteter både i kommunal- og privat regi. Se bare på den kulturelle pubrunden som Moss i Sentrum arrangerte siste lørdag i april. Der stilte mossingene fulltallig opp. Og dette var tydeligvis svært populært, for siden får vi stadig spørsmål om det ikke snart blir en ny slik pubrunde, smiler Terje Pettersen. Både han og Philip Dixon Sandberg har stor tro på at fremtiden er lys både for Moss og resten av Mosseregionen.

Fakta:

Byliv Moss et partnerskap mellom Moss kommune, Gårdeierforeningen, Moss i Sentrum, Moss Industri- og Næringsforening, Mosseregionens Næringsutvikling og representanter fra kulturlivet og frivilligheten i byen vår. De jobber med å gjøre Moss sentrum mer attraktivt, både for innbyggere og tilreisende. 

– I Byliv Moss samarbeider vi om tre viktige oppgaver, forklarer Terje Pettersen.– For det første jobber vi for å skape et attraktivt og funksjonelt sentrum med godt innhold. Noe av det vi vurderer da, er hvilken miks vi skal ha av forretninger, servicetilbud, serveringssteder, arbeidsplasser og boliger i Moss sentrum.

– For det andre samarbeider vi om arrangementer og opplevelser som skal finne sted i sentrum, fortsetter han. – Og vår tredje oppgave er bymiljøtiltak. Dette går ut på å skape gode byrom, møteplasser, god og spennende lyssetting, og ikke minst å utvikle sjøfronten.