Vil ha et næringsliv med grønnere bunnlinjer: Fagansvarlig for bærekraft, Lene Zimmermann Gjermundsen i SpareBank1 Østfold Akershus, Camilla Bache-Mathiesen, gründer av Miljøfestivalen og lokalbanksjef Ida Andberg i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Skaper årets grønneste næringstreff 

For fjerde gang på rad arrangeres Miljøfestivalen i Moss. Nytt av året er et næringslivsarrangement, som på sikt kan bygges ut til å bli den grønneste næringslivsuka i året.
– Vi ønsker å sitte i førersetet og få til noe som kan vokse og bli større,
sier Camilla Bache-Mathiesen i Miljøfestivalen.

– Vi har også tidligere hatt med næringslivet, men da på søndagsarrangementet i Kanalparken. Et arrangement som har en klar familieprofil. Så da jeg kom med ideen om et rent næringslivsarrangement fredagen i forkant, opplevde jeg med en gang et kjempeengasjement fra SpareBank 1 Østfold Akershus sin side, forteller Camilla Bache-Mathiesen.

– Som sparebank har vi alltid bidratt til å skape verdi i regionen gjennom vår rolle som lokal og engasjert samarbeidspartner. Men fra å kun gi økonomisk støtte, har vi med årene gått inn i et mye tettere samarbeid der vi er med og videreutvikler Miljøfestivalen, forteller Ida Andberg, lokalbanksjef i SpareBank 1 Østfold Akershus.

– Gjennom arrangementet ønsker vi tilføre noe faglig og samtidig gi inspirasjon, sier Lene Zimmermann Gjermundsen, fagansvarlig for bærekraft i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Grønne bunnlinjer og nettverksbygging
Med arrangementet ønsker Miljøfestivalen og banken å bidra til en grønnere bunnlinje hos næringslivet og at det skal være en arena for nettverksbygging.

– Det har vært nok overordnet prat om at vi må gjøre noe med miljøet. Her skal vi ta for oss hvordan du som bedrift kan få det til, slår Bache-Mathiesen fast.

Næringslivet skal ikke bare komme for å se og bli sett, de skal også få med seg kunnskaper om hvordan de kan skaffe seg konkurransefortrinn og gjøre business ut av bærekraft.

– Dette er en del av det vi jobber med til daglig. I stedet for å bruke ordet må, skal de få se at dette er en mulighet. At bærekraft kan skape mange positive følger for bedriften i alt fra rekruttering til å kunne skaffe seg nye kunder. Vi ser at grønnere drift fører med seg mye positivt for en bedrift, sier Andberg.

Sterke foredragsholdere
Powerteamet Ida, Camilla og Lene ønsker å skape en plattform som har stor verdi for næringslivet og lover at dagen skal både være til inspirasjon og ha sterk faglig karakter med svært gode foredragsholdere.

– Vi kan ikke røpe programmet riktig ennå. Tidligere har vi hatt næringsministeren, Andreas Val, Morten Hegseth, Petter Gulli og Emilie Voe Nereng som bidragsytere og foredragsholdere på Miljøfestivalen. Vi har med oss minst like gode profiler i år, smiler Camilla hemmelighetsfullt.

- Vi starter litt forsiktig i år med å invitere rundt 60 gjester. Deretter er planen å øke deltakerantallet i neste runde.

Ambisjonen er at det skal være så innholdsrikt og nyttig at det blir en snakkis etterpå, lover Ida, med rundt 60 inviterte gjester i år. Men det skal være såpass innholdsrikt at det blir en snakkis etterpå, lover Ida.

– Vi skal virkelig gi en verdi til de som deltar og stiller opp, avslutter Lene.

Når: Fredag 25. august

Hvor: Lokalene til SpareBank 1 Østfold Akershus

Hvem: Inviterte fra næringslivet og næringsliv som støtter festivalen

Hva skjer: Innholdsrikt faglig program om hvordan få økonomisk gevinst ut av miljøarbeid og bærekraft

rgb_SB1_Ostf_Akersh_verti_neg