– Tenk langsiktig med sparingen, er rådet fra banksjef Ole Petter Garberg og Øyvind Valdal Østnor, leder for personmarked i Handelsbanken.

– Å spare er å sette penger til side for å kunne bruke dem senere i livet

Da du var liten, hadde du kanskje en sparegris og kjente på gleden ved å kjøpe deg noe du hadde spart til lenge? Den følelsen kjenner man mindre på jo eldre man blir, men er fortsatt mulig å oppnå selv i voksen alder og i trange økonomiske tider.

– Man kan spare selv om det ikke er så mye hver gang. Ha et bevisst forhold til det du ikke bruker. For det er det som blir til overs som kan spares, er rådet fra Ole Petter Garberg, banksjef i Handelsbanken, som i alle år har ligget høyt på lista over beste bank for rådgivning.

Screenshot 2023-05-23 at 11.58.34

Hvordan komme i gang

Å spare er så enkelt og samtidig så vanskelig. Flere ting påvirker privatøkonomien til folk i disse tider og mange opplever at det ikke er like mye penger til overs som tidligere. Men ifølge Handelsbanken er det egentlig små grep som skal til for å komme i sparesituasjon. – Vi setter alltid flaskepanten inn på en egen konto. Det er ikke de store beløpene hver gang, men etter en stund vil det bli et betydelig beløp som vi kan bruke til å gjøre noe hyggelig sammen, sier leder for personmarked Øyvind Valdal Østnor.

Han deler utgifter i tre kategorier. Det er faste utgifter som det er vanskelig å gjøre noe med, som lån, strøm og andre faste regninger. Deretter kommer utgifter som du delvis kan påvirke, som mat og drikke, klær og sko. Utgifter som du aktivt kan gjøre noe med er ferie og underholdning, møbler og fritidsaktiviteter. Og det er dette du bør ta tak i først.

Her er en enkel huskeliste som du kan ta utgangspunkt i:

  • Få oversikt over økonomien din. Gå gjennom transaksjonene og se hva pengene har gått til.
  • Å lage et budsjett er smart og nyttig. Du får en oversikt over faste utgifter, utgifter du kan påvirke og utgifter du kan gjøre noe med. Det er også lettere

    å få oversikt over hvor det er muligheter for å spare.

  • Er det en fast utgiftspost som har blitt borte, som barnehage, SFO, treningsabonnement etc.? Hva bruker du disse pengene på nå? Kan disse pengene spares?

Velge fondsparing eller sparekonto?

Hva så når du har opparbeidet deg en liten buffer, eller har bestemt deg for et fast beløp du ønsker å spare ukentlig eller månedlig. Hvilken spareform bør du gå for?
– Det kan være lurt å bestemme seg for hva pengene skal gå til. Ønsker du å spare til ferie eller kanskje et nytt møbel, anbefaler vi å spare på vanlig sparekonto. Det er både trygt og forutsigbart, og du har pengene raskt tilgjengelig når du trenger dem, sier Østnor.

Om du derimot tenker mer langsiktig, som sparing til pensjon eller bolig, er aksjefond et godt alternativ. Men før du velger fond kan det være lurt å ta en prat med en bankrådgiver. – Determangeulikefondåvelgemellom.Førduoppretter en spareavtale bør du tenke igjennom hva som er formålet med sparingen, hvilken tidshorisont du ser for deg og hvilken risiko du er villig til å ta.

Aksjefond kan også være et godt alternativ om du ikke har et konkret mål med sparingen, men ønsker å opparbeide en buffer til uforutsette utgifter i fremtiden.

Ta kontakt!

– Handelsbanken tilbyr individuell rådgivning tilpasset den enkelte kunde. Våre rådgivere avdekker forhold en app ikke kan finne og vi hjelper deg med å finne spareprodukter som passer deg og din økonomi. Det er bare å ta kontakt med oss, oppfordrer Østnor.

HB_LARGE_CMYK

Her er en enkel huskeliste som du kan ta utgangspunkt i:

  • Få oversikt over økonomien din. Gå gjennom transaksjonene og se hva pengene har gått til.
  • Å lage et budsjett er smart og nyttig. Du får en oversikt over faste utgifter, utgifter du kan påvirke og utgifter du kan gjøre noe med. Det er også lettereå få oversikt over hvor det er muligheter for å spare.
  • Er det en fast utgiftspost som har blitt borte, som barnehage, SFO, treningsabonnement etc.? Hva bruker du disse pengene på nå? Kan disse pengene spares?
Screenshot 2023-05-23 at 12.03.00