MOMENTUM 12 «TOGETHER AS TO GATHER» Kunstnerkollektivet Tenthaus.

EN SAMLING AV MENNESKER, STEDER OG TIDER

Det er det Oslo-baserte kunstnerkollektivet Tenthaus som har fått oppdraget med å sette sammen den tolvte utgaven av kunstbiennalen. Fra 10. juni til 8. oktober kan Mpublikum oppleve variert og spennende kunst på Galleri F 15 på Jeløya i Moss.

Men det er ikke bare ved galleriet på Alby at kunsten vil kunne oppleves. I sin kuratering fokuserer Tenthaus på lokale kontekster, utforsking av det kollektive og inkludering gjennom ulike former for deltakelse. 

  • Vi foreslår at "kunst" er mangefasettert, komplekst og ikke begrenset til et bestemt rom eller sjanger. Vi vil ha diskursive arrangementer, radiosendinger, middager, samtaler, workshops, møter, videoopptak, projeksjoner og mye mer, sier kunstfaglig avdelingsleder ved F 15Valentina Martinez.
Valentina Martinez_foto Stefan Schröder

Valentina Martinez

Foto: Stefan Schröder

Listen over deltakere fra inn-og utland er lang, men det unike med årets biennale er at den inkluderer alt fra designere til kunstnere, lokale galleri og skoler, altså et bredt spekter av kunstprosjekter. Det vil bli mulighet til å oppsøke et eget kunstnertorg på plassen mellom selve galleriet og F 15 Verkstedet. 

  • Gjennom denne prosessen utforsker vi - som tittelen «Together as to gather», henspiller på - det som kommer ut av å samle mennesker, steder og tider, sier Martinez.

Et aktivt program

  • Programmet vårt er ment å gi plass til eksperimentelle prosesser, erfaringsbasert praksis og kropper så vel som identiteter. Vi anser dette live-programmet som et kunstprosjekt i seg selv, forteller Martinez, som selv er en av flere kunstnere bak praksisbasert forskningsboble (PBL).

PBL innbefatter flere prosjekter som skal engasjere lokalt på ulike måter. Tenthaus’ metodikk handler om å forankre prosjekter lokalt over tid, for deltakere som ellers kanskje ikke ville ha tilgang til kunstnere og kunst. «Welcoming» er et slikt prosjekt, hvor elever fra Kirkeparken Vgs. er involvert i et performativt forskningsprosjekt. 

  • Vi håper at disse initiativene og små gestene vil bidra til å bringe folk til Alby, starte samtaler, refleksjon og opplevelser av kunst gjennom forskjellige inngangskanaler.  

Momentum 12.

«Together as to gather»

Galleri F 15 på Alby i Moss, fra 10. juni til 8. Oktober 2023

Åpningsseremonien starter kl. 14:00, men du kan besøke utstillingen allerede fra kl. 11:00 når galleriet åpner.

PROGRAM
14:00–15:00 Velkommen ved direktør Dag Aak Sveinar, Galleri F 15
Takk fra Tenthaus med flere
Musikalsk innslag ved Maiken Mathisen Schau som fremfører Lasse Thoresen «With an Open Hand or a Clenched Fist?» op.6 (1976)

15:00 Skumaction med kunstner Stephanie Lüning

14:00–16:00 Blikkåpner sinne-performance

14:00–18:00 Kollektiv maling med Stephanie Lüning

16:00–18:00 Live radio: intervjuer med kunstnere og innblikk i biennalen

17:00 Gudskul: Gudkitchen og karaokeparty

19:00 DJ-set med M12-kunstnere

IMG_1959

Fra mars til mai 2023 har Jasper Siverts, Ana Marques Engh og Bendik-Bendik Syversætre Johannessen jobbet med elever på Kirkeparken vgs. med prosjektet «Things don’t run we». Skoleelevene har utformet et prosjekt som skal vises ved tilfeldige tidspunkt i galleri- og offentlig rom.

Foto: Valentina Martinez

Momentum 12_Vlad Molodetskii

I år kan man få delta på kunstopplevelser på Alby.

Foto: Vlad Molodetskii

BLIKKÅPNERPROSJEKT 2023

FÅ UTLØP FOR FRUSTRASJON OG SINNE PÅ ALBY

Sinnarom/Rage Room er ett av mange prosjekter som kan oppleves under årets Momentum.
– Det er rett og slett et fysisk rom du kan gå inn i og få en opplevelse av det vi har kalt for «sinnakunst». Vi går alle rundt og er sinna for noe, og glemmer fort at vi mennesker har en iboende trang til å uttrykke oss. Ungdommene ønsker å vise at det ikke er farlig, sier Marthe Næstby, som er prosjektleder for Blikkåpnerprogrammet ved F 15.

Det er de sju deltakerne i årets Blikkåpnerprogram som har utviklet Sinna- rommet. Dette året har de fokusert på ungdom og psykisk helse, et tema som er viktigere enn noen gang. De ønsket å lage et trygt sted, hvor ungdommer kan komme sammen og uttrykke følelsene sine gjennom kunst.

Rage Room er et deltakerbasert kunstprosjekt.
– Å lage sinnekunst var en ide fra en av ungdommene på hvordan de kan nå ut til flere. De har brukt enhver anledning til å prate med folk i alle aldersgrupper og har samlet inn masse informasjon om hva som gjør folk sinna. Mye av dette materialet vil bli brukt i forbindelse med utstillingen.

Gjennom ulike aktiviteter og workshops i løpet av året har de samlet inn lydopptak og filmklipp. I mai 2023 inviterte de ungdom mellom 15-20 år til Sinnekunstfestivalen hvor deltagerne fikk uttrykke, utagere og reflektere rundt eget og kollektivt sinne gjennom kunstneriske medier. Deltakerne fikk møte kunstner Jan Erichsen som var invitert til å holde dekonstruksjons workshop. Sammen med den lokale kunstneren Jessica Williams laget deltakerne en sinne-publikasjon, som er en del av den offisielle Momentum 12-publikasjonen. – En stor takk til Fretex i Moss som forsynte oss med defekte TV-skjermer og gamle tallerkener som kunne destrueres og knuses uten dårlig samvittighet, sier Næstby.

De samlede uttrykkene stilles ut i en white cube som er plassert i uterommet ved F 15 Verksted. Inne i F 15 Verksted vises en film som gir innsikt i prosessen bak verket.

_DSC0867_høy

Blikkåpnerne er ungdom i alderen 16–19 år som ansettes av Galleri F 15 og Momentum til å jobbe med kunstformidling for og av ungdom.

Foto: Ingeborg Øien Thorsland

Momentum12 Profile Pic