”Jeg tror jeg skulde blit i Moss Oslo har aldri været mig en god by – I Moss kunne jeg lettere ha forbindelse med mine gamle venner – det er snart ingen flere tilbake” Edvard Munch

Munch i Moss 1913 – 1916

Moss er en av ni kommuner som utgjør det nasjonale Munch-nettverket og avd. kultur og idrett har fornyet og utvidet den historiske Munch vandreruten fra 2013.

Den offisielle åpningen fant sted 6.mai der om lag 70 frammøtte kunne ta del i at skiltene på Jeløy og ved jernbanestasjonen har fått mer innhold, samtidig som en har gått i Munchs fotspor på bysiden med fire helt nye skilt. Alle skiltene har tekst om Edvard Munch sett i sammenheng med hans periode i byen

samt lokalhistoriske bilder og bilder av kunstverkene hans fra denne tiden. De har også fått digitalt innhold ved hjelp av QR koder med aktuelle lenker; et kart som viser ruten og unike og fantasifulle filmer til hvert skilt signert kunstneren Ole Lislerud. Skiltene har både norsk og engelsk tekst, med tanke på at reisende fra utlandet valfarter til Munchs tilholdssteder. Til sammen består ruten av 11 skilt.

Edvard Munch bodde på Grimsrød og var en kjent skikkelse i Moss sitt bybilde i 2013- 2016. Han hadde sine faste rutiner og la daglig ut på vandring, nedover alleen fra Grimsrød, antakeligvis bortover Bråtengata, over kanalbroa fra Jeløy, til jernbanestasjonen der han kjøpte tidsskrifter og aviser, og videre til postkontoret i Dronningens gate. På vandringen mellom alle stedene der han satte sitt fotavtrykk blir publikummet invitert til å ta del i livet til Munch mens han bodde i Moss, i kunstverkene han skapte disse årene og i interessant lokalhistorie.

Moss kommune er stolte over å være en del av Munch nettverket og hans univers. Ingen norske kunstnere har satt så store spor innenfor bildende kunst i Norge og ellers i verden som Edvard Munch, men Interessen rundt Munch går utover selve kunsten. Mange vil vite og lære mer om hans liv og om stedene han bodde og hadde et nært forhold til.

Vi håper at mange foruten våre egne innbyggere vil oppsøke skiltene, oppleve
byen og øya der Munch bosatte seg og ble inspirert av i årene 1913 til 1916.

Screenshot 2023-05-10 at 12.46.33

Oversikt over Munch skiltene i Moss:

Skilt 1: Galleri F15 (Munch nettverket)

Skilt 2: Stien mellom Grønli gård og Kubberød gård

Skilt 3: Stien ved Reier gård Skilt 4: Ved Grimsrød gård

Skilt 5: Bråten gata ved boligene på glassverkstomten

Skilt 6: Kanalen

Skilt 7: Moss jernbanestasjon

Skilt 8: Det gamle postkontoret i Rådhusgata (Stordahl musikk)

Skilt 9: Utenfor bak Moss kirke
(Munch nettverket, lik skiltet på Galleri F15)

Skilt 10: Arnesens hotell i Dronningensgate (Havnelageret)

Skilt 11: Tivoli kino i Storgata