BYGGFAKTA: – Målet er å skape tillit

– Ved å sette søkelys på menneskelige verdier har vi klart å skape en arbeidskultur som gir resultater for både våre ansatte og kunder, forteller Eva Wister, teamleder for nysalg i Byggfakta Norge.

Byggfakta undersøker og henter inn informasjon om hvem som bygger, hva som bygges, hvor og når det bygges, slik at kundene deres kan skaffe seg et forretningsmessig fortrinn. Eva Wister begynte sin karriere hos Byggfakta ved å selge inn deres SMART-tjenester, men muligheten for å avansere kom fort.

– I salgsstillingen lærte jeg raskt det grunnleggende om Byggfaktas tjenester og det tok ikke lang tid før jeg ble teamleder, forklarer Eva som selv er et bevis på mulighetene selskapet tilbyr og deres ønske om å utvikle de ansatte.

  Jeg er i ferd med å sluttføre siste semester innen relasjonsledelse. Mine ledere har sett meg og gitt meg tid, rom og mulighet til å ta en utdanning ved siden av jobben.

– Ansatte lever hele liv, og det som skjer hjemme påvirker arbeidsdagen. Da er det viktig å ha noen å snakke med, som kan veilede og tilrettelegge når det trengs, sier Eva Wister
– Ansatte lever hele liv, og det som skjer hjemme påvirker arbeidsdagen. Da er det viktig å ha noen å snakke med, som kan veilede og tilrettelegge når det trengs, sier Eva Wister

Tillit og inkludering

For Eva Wister er tilrettelegging og inkludering en viktig del av arbeidshverdagen.

– Ansatte lever hele liv, og det som skjer hjemme påvirker arbeidsdagen. Da er det viktig å ha noen å snakke med, som kan veilede og tilrettelegge når det trengs, sier hun.

– Vi tilpasser oss hver ansatt, og har tett oppfølging slik at alle skal ha det så bra som mulig på jobb. Dette handler også om gjensidig tillit, og toveis kommunikasjon. Og for å få tillit betyr det at jeg som leder må investere tid i mine medarbeidere. Gir jeg tillit får jeg også det tilbake, sier hun.

Teknologi møter mennesker

Nylig tok Byggfakta også i bruk det digitale verktøyet Play Your Talent for bedre å kunne sette sammen team som utfyller hverandre og for å kunne tilby arbeidsoppgaver som fyller på og ikke tapper medarbeideren for energi.

– Vi gjorde noe av det samme før også, men kanskje ikke like systematisk. Men at medarbeiderne på teamet mitt står så lenge i jobben som de gjør, er et bevis på at vi lykkes. I dag har jeg 11 på mitt team og den som har vært her lengst har jobbet her i 30 år, forteller hun.

– Jeg har jobbet 19 år med salg og vært i mange ulike salgsmiljøer, et yrke som ofte har et litt dårlig rykte. Men her i Byggfakta opplever jeg at vi tar vare på våre ansatte, bygger dem opp og gir dem muligheter.

Gjennom SMART-plattformen tilbyr de detaljert prosjektinformasjon som hjelper kunder med å effektivisere tilbud og anbud.
Gjennom SMART-plattformen tilbyr de detaljert prosjektinformasjon som hjelper kunder med å effektivisere tilbud og anbud.

Et selskap i godt driv

I 2023 kjøpte Byggfakta opp Prognose-senteret som har gitt selskapet mange nye forretningsmuligheter innen prosjekt--
in-formasjon i Norden og Europa. Det gir også ansatte muligheter til å forflytte seg mellom ulike land og arbeidsoppgaver, om de ønsker det. Det som driver Eva er menneskene, å se hva de klarer å oppnå, suksessen de får og se samholdet som oppstår i teamet.

– Jeg synes det er mye gøy og mye spennende som skjer her nå. Vi har fått en ledelse som er åpen, ærlig og har tillit til at de ansatte yter sitt beste.  Arbeidsmiljøet blir bedre fordi vi kan gjøre så mye gøy. Jeg gleder meg til å dra på jobb hver eneste dag. Jeg vil heller være her enn på hjemmekontor og derfor pendler jeg fra Halden og hit og mange andre pendler fra Oslo, Drammen, Gjøvik, Tønsberg, Vinterbro, Fredrikstad og Vestby.

– Jeg synes også vi ligger så fint plassert på Verket og vi bruker byen til de fleste eventene våre. Vi har prøvd Escape Room, hatt sommerfest på House of Fondation, er med på dragebåtløp og bruker Hotel Riviera til bespisning, møter og overnattinger. Jeg mener Byggfakta er en ressurs for byen, avslutter Eva.